WizyTówka – prosty CMS

System WizyTówka został porzucony. Nie będzie już rozwijany.

Historia wersji

4.27 — 2016-08-15

 • Poprawa działania systemu na stronach szyfrowanych.
 • Określenie strefy czasowej na Europa/Warszawa.

4.26 — 2016-05-12

 • Zmiana funkcji parse_ini_file() na parse_ini_string().
 • Aktualizacja bibliotek skryptowych CKEditor, JSColor, CodeMirror, Lightbox i jQuery.
 • Prawidłowe zachowanie instalatora, gdy system jest uruchomiony na serwerze WWW na niestandardowym porcie.
 • Poprawki interfejsu.

4.25 — 2015-08-27

 • Aktualizacja skryptu CKEditor do wersji 4.5.3.
 • Aktualizacja skryptu CodeMirror do wersji 5.6.
 • Aktualizacja skryptu Lightbox do wersji 2.8.1.
 • Aktualizacja biblioteki jQuery do wersji 1.11.3.
 • Drobne poprawki.

4.24 — 2015-03-28

 • Strony kolumnowe: poprawa wyświetlania na smartfonach.
 • Wyszukiwarki: naprawa błędu przy edycji treści.
 • Rok uruchomienia witryny w stopce obok autora witryny.
 • Naprawa błędu, gdy automatycznie dodawano strony do menu.
 • Drobne zmiany w edycji i ustawieniach stron w panelu administracyjnym.
 • Inne drobne poprawki błędów.

4.23 — 2015-01-24

 • Automatyczne generowanie miniaturek plików graficznych.

4.22 — 2015-01-18

 • Nowy typ zawartości: strona kolumnowa.
 • Usprawnienie menu głównego i dodatkowego: pamięć podręczna tytułów.
 • Formularze kontaktowe: informacja o ostatnim niepomyślnym wysłaniu wiadomości.

4.21 — 2014-12-29

 • Znaczne usprawnienie wstawiania obrazków w edytorze CKEditor.
 • Rozszerzenie możliwości funkcji wtMenu().
 • Przekierowania: dodano możliwość ustawienia nagłówka HTTP 301.
 • Edytor plików: ułatwienie tworzenia nowych folderów i plików.

4.20 — 2014-12-23

 • Typ zawartości z WT 3.x: wyszukiwarka.
 • Naprawa błędu przy gwiazdce i obszarach tekstowych w formularzach.
 • Ułatwienie pobierania pliku kopii zapasowej (brak potrzeby usuwania z serwera).
 • Aktualizacja biblioteki jQuery z wersji 1.11.1 do wersji 1.11.2.
 • Aktualizacja biblioteki password_compat z wersji 1.0.2 do wersji 1.0.4.
 • Aktualizacja skryptu Galleria z wersji 1.3.6 do wersji 1.4.2.
 • Aktualizacja skryptu JSColor z wersji 1.4.2 do wersji 1.4.4.
 • Aktualizacja skryptu CodeMirror z wersji 4.3 do wersji 4.8.
 • Aktualizacja skryptu CKEditor z wersji 4.4.3 do wersji 4.4.6.

4.19 — 2014-12-13

 • Gwiazdka przy obowiązkowych polach formularza w panelu administracyjnym.
 • Naprawa opcji statystyk zewnętrznych w stopce po separatorze.
 • Ułatwienie edycji dodatkowej treści stopki (brak zmiennej %sep%).
 • Zmiany w funkcji generującej menu główne i dodatkowe (dodanie tytułów).
 • Przeniesienie znacznika <style> do sekcji <head> (zgodność ze standardami).
 • Sortowanie według nazwy pliku w galeriach zdjęć.
 • Trochę*3,14 drobnych poprawek.

4.18 — 2014-11-09

 • Poprawa responsywności motywów (dodanie metatagu „viewport”).
 • Usprawnienie menu głównego panelu administracyjnego.
 • Zabezpieczenie przy współbieżnym dostępie do plików konfiguracyjnych.
 • Naprawa błędu w datach („październikaa”, „listopadaa”).
 • Naprawa błędu na liście typów zawartości i na liście motywów.
 • Poprawa semantyki – lista opisów zamiast tabel w formularzach.
 • Poprawa semantyki – lista nieuporządkowana zamiast tabel w galeriach.
 • Znaczniki HTML dozwolone w niestandardowym tytule witryny.
 • Dokończenie dokumentacji.
 • Duuuuuuużo drobnych poprawek.
 • Pierwsza wersja stabilna.

4.17 BETA — 2014-08-02

 • Poprawki w narzędziu kopii zapasowej witryny.
 • Modyfikacje funkcji wyświetlającej menu oraz motywów.
 • Częściowa dokumentacja systemu.
 • Drobne poprawki.

4.16 BETA — 2014-07-28

 • Przywrócenie motywów z WT 3.x: Licht-K, Notatnik, Noc i Orange.
 • Funkcja generowania i przywracania kopii zapasowej witryny.
 • Zmienna %czasGenerowania% w dodatkowej treści stopki.
 • Opcja wstrzymywania pokazu slajdów przy interakcji w galerii zdjęć.
 • Drobne poprawki.

4.15 BETA — 2014-07-23

 • Naprawa błędu w instalatorze.
 • Przyciemnienie tła pod opisami zdjęć w galerii zdjęć.
 • Usunięcie HTML5Shiv z plików systemu.
 • Drobne poprawki w kodzie źródłowym.

4.14 BETA — 2014-07-21

 • Naprawa krytycznego błędu przy przekierowaniach w panelu administracyjnym.
 • Całkowite usunięcie z systemu mechanizmu blokowania używanych plików.
 • Ułatwienie edycji pól wyboru w formularzach i daty publikacji wpisu w miniblogach.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa funkcji resetowania hasła.
 • Wbudowanie HTML5Shiv do systemu (wcześniej był pobierany zewnętrznie).
 • Zmiana licencji z własnej na Creative Commons BY-SA 4.0.
 • Drobne poprawki.

4.13 BETA — 2014-07-20

 • Typ zawartości z WT 3.x: galeria zdjęć.
 • Możliwość wstawienia przez edytor wizualny CKEditor wysłanego już pliku.
 • Podgląd szkiców oraz usprawnienie nawigacji między ustawieniami i edycją strony.
 • Naprawa błędu w przekierowaniach (niemożność aktualizowania treści strony).
 • Poprawki w CKEditorze i minifikacja CodeMirrora.
 • Usunięcie zbędnych XHTML-owych ukośników z kodu źródłowego witryny.
 • Poprawki w kodzie źródłowym i komentarzach.

4.12 BETA — 2014-07-11

 • Nagłówki <H3> traktowane jako tytuły wpisów w miniblogu.
 • Podświetlanie składni kodu w Edytorze plików (CodeMirror).
 • Obsługa menu panelu administracyjnego klawiaturą (przycisk Tab).
 • Poprawa semantyki kodu źródłowego motywu i typów zawartości.
 • Możliwość przesyłania plików i obrazków bezpośrednio przez edytor WYSIWYG.
 • Aktualizacja CKEditora i wbudowanie ciemnego motywu wizualnego.
 • Dużo poprawek w kodzie systemu.

4.11 BETA — 2014-07-03

 • Możliwość dopasowania wysokości edytora WYSIWYG w WTK.
 • Ostrzeżenie, gdy opis witryny lub słowa kluczowe mają zbyt dużą długość.
 • Modyfikacje w obszarach tekstowych formularza kontaktowego.
 • Określanie daty publikacji wpisu w miniblogu (również w przyszłości).
 • Naprawa błędu w formularzu kontaktowym (możność wysyłania pustej wiadomości).
 • Mechanizm blokowania używanych na stronach plików.
 • Całkowite usunięcie z kodu systemu funkcji „zapisWWitrynie” typów zawartości.
 • Dużo drobnych poprawek (m.in. responsywności) motywu Blue.
 •  Dodanie ukrytej strony startowej panelu administracyjnego.

4.10 BETA — 2014-06-29

 • Naprawa błędu w statystykach — wykluczenie z licznika botów (takich jak Googlebot).
 • Naprawa błędu w miniblogu — kolejność wpisów.
 • Dodanie (ukrytej…) możliwości wyczyszczenia uproszczonych statystyk.
 • Usunięcie blokady niedozwolonych stylów i znaczników z CKEditora.
 • Sprawdzanie aktualizacji WizyTówki (na stronie „O systemie”).
 • Tematem wiadomości w formularzu kontaktowym może być pole wyboru.
 • Poprawki w funkcji tekst() dbającej o typografię.
 • Usunięcie motywu „Orange” (wróci w niedalekiej przyszłości).
 • Trochę*3,14 drobnych poprawek.

4.09 BETA — 2014-06-27

 • Naprawa błędu występującego, gdy w identyfikatorze strony była kropka.
 • Możliwość przenoszenia (a co za tym idzie, zmiany nazwy) folderu w edytorze plików.
 • Dodatkowy styl CSS witryny niezależny od motywu (w WTK).
 • Przeniesienie plików konfiguracyjnych do folderu „wtk” (bezpieczeństwo).
 • Naprawa błędu w statystykach (brak licznika dla dnia dzisiejszego).
 • Aktualizacja licencji.

4.08 BETA — 2014-06-26

 • Usunięcie opcji wysokiego zabezpieczenia z instalatora.
 • Drobne poprawki w kodzie źródłowym.
 • Typ przeniesiony z WT 3.x: miniblog.
 • Uproszczone statystyki odwiedzin.
 • Przyciemnienie edytora CKEditor w kontrastowym panelu administracyjnym.
 • Poprawki interpretacji języka Markdown w wielu miejscach.
 • Dodanie deinstalatora (admin.php?id=deinstalator).
 • Poprawki marginesów w motywie Blue.
 • Poprawki w funkcji poprawiającej tekst.
 • Bazyliony^2 innych drobnych poprawek.

4.07 ALFA — 2014-06-20

 • Zamiana funkcji date() na strftime() przy wyświetlaniu daty i godziny.
 • Bezpośredni odnośnik do edycji strony (w tytule strony).
 • Funkcja resetowania hasła przy logowaniu.
 • Usunięcie zbędnych funkcji plików oraz usprawnione logowanie błędów.
 • Instalator. Hurrrra!!!
 • Pierdyliardy drobnych poprawek.

4.06 ALFA — 2014-06-12

 • Mechanizm logowania.
 • Potwierdzenie opuszczenia edycji strony jeśli nie zapisano zmian.
 • Typ przeniesiony z WT 3.x: formularz kontaktowy.
 • Odnośnik do panelu administracyjnego na planszy przerwy technicznej.
 • Tabelka informacyjna na stronie „O systemie” panelu administracyjnego.
 • Bazylion drobnych poprawek.

4.05 ALFA — 2014-04-26

 • Przyspieszenie ładowania krojów tekstu Google Fonts.
 • Edytor plików (dotyczy tylko zawartości folderu DANE).
 • Edycja typów zawartości i motywów z poziomu systemu.
 • Poprawa zabezpieczeń trybu wysokiego zabezpieczenia.
 • Poprawki w edytorze wizualnym CKEditor (w ogóle zaczął działać!).
 • Pierdyliard drobnych poprawek.

4.04 ALFA — 2014-04-21

 • Znaczne usprawnienie przesyłania plików (m.in. kilka plików jednocześnie).
 • Poprawki w typie przekierowanie i typie magazyn plików (nagłówki HTTP).
 • Funkcje poprawiające typografię tekstu (cudzysłowy, spójniki itd.).
 • Kosmetyczne zmiany w panelu administracyjnym (tytuły, checkboksy).
 • Edytor wizualny CKEditor (znaczne zwiększenie paczki instalacyjnej).
 • Mnóstwo drobnych poprawek.

4.03 ALFA — 2014-04-14

 • Tryb przerwy technicznej, możliwość dostosowania tekstu.
 • Usprawnienie edytora WTK (na właściwości można kliknąć).
 • Tryb wysokiego zabezpieczenia (pełna blokada edytora WTK i wkrótce plików).
 • Automatyczne tworzenie pliku sitemap.xml, możliwość ustalenia wyjątków.
 • Wybór sposobu indeksowania przez wyszukiwarki.
 • Duże zmiany w strukturze kodu typów zawartości stron.
 • Typ strony przeniesiony z WT 3.x: magazyn plików.
 • W cholerę drobnych poprawek.

4.02 ALFA — 2014-04-05

 • Poprawki w edytorze menu i personalizacji motywu.
 • Ukrywanie i wyświetlanie menu i obszarów.
 • Automatyczne dodawanie nowych stron do wybranego menu.
 • Kod HTML w dodatkowej treści stopki.
 • Typ strony przeniesiony z WT 3.x: przekierowanie.
 • Motyw przeniesiony z WT 3.x: Orange.
 • Poprawki responsywności panelu administracyjnego.

4.01 ALFA — 2014-03-29

 • Poprawki w miejscach z błędami typu NOTICE.
 • Dodanie dziennika błędów i możliwości wyłączenia wyświetlania błędów (w WTK).
 • Automatyczne tworzenie pliku .htaccess.

4.00 ALFA — 2014-01-29

 • Pierwsza wersja dostępna publicznie.
 • Trochę działa, bardziej nie działa.